Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Compartiment fond funciar, registru agricol, activitate juridica, stare civila

Obiectul activităţii compartimentului:
– Se ocupă de ţinerea la zi a Registrelor Agricole  şi înscrierea datelor în acestea sub semnătura proprietarilor;
– Pregăteşte datele pentru înscrierea în centralizatorul agricol şi întocmeşte dările de seamă statistice;
– Eliberează certificate şi adeverinţe ce conţin date din registrul agricol;

– Eliberează certificatele de producător agricol;
– Primeşte tabelele centralizatoare de la asociaţiile agricole cu membrii asociaţiei şi contractele de arendare pe care le înscrie în Registrul Agricol.

Contact

  • Strada Orizontului, numărul 56, Săbăoani
Sari la conținut