Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Instrucțiuni pentru accesarea fondurilor CasaVerde Fotovoltaice

Dosarele se depun începand cu data de 29 Mai 2023, ora 10:00 până la epuziarea fondurilor.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei pentru 3,5kW de panouri.

Documentele necesare scanate în format PDF trebuie încărcate pe platforma https://depunerifotovoltaice.afm.ro sau https://inscrierionline.afm.ro :

  • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; (DE LA ANAF SAU PE SITE-UL https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv)
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; (DE LA PRIMĂRIE)
  • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic; (DE LA OCPI SAU PE SITE-UL https://www.ancpi.ro/)

    Turorial Ghid Video: https://www.youtube.com/watch?v=qBChex6quIg

Sari la conținut