Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț privind solicitarea de forță de muncă, de cătr agenții economici din comuna Săbăoani, pentru activități sesoniere în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2013 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

Anunț privind solicitarea de forță de muncă, de către agenții economici din  comuna Săbăoani, pentru activități sezoniere În conformitate cu prevederile Legii nr. 196 /2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările si completările ulterioare.

Primaria comunei Săbăoani anunță persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale că pot solicita forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere  pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Planul de activităţi se aprobă prin dispoziția primarului și se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

   Repartizarea persoanelor apte de muncă pentru efectuarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, în funcţie de solicitările beneficiarilor de lucrări.

Remunerarea activităţii sezoniere, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011, Republicată, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligaţia de a transmite primarului, în scris, situaţia cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care au efectuat activităţile sezoniere, precum şi numărul de ore efectuate. Pe baza acestei situații primarul stabilește menținerea acordării ajutorului de incluziune sau încetarea acestuia.

   Pentru întocmirea Planului de activităţi sezoniere pentru anul 2024, solicitările privind activitățile sezoniere ce se vor efectua de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune se pot depune la sediul Primăriei Comunei Săbăoani, Compartimentul de asistentă socială, până pe data de 31.01.2023. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numărul  de telefon: 0735153491

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numărul  de telefon: 0735153491

Sari la conținut