Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunt de atribuire a contractelor de vanzare

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Săbăoani, Str. Orizontului nr. 56, cod poștal: 617400, jud. Neamt, cod fiscal: 2613800, telefon: 0233735009, fax: 0233735183, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact: [email protected].

2. Data publicării anunțului de vânzare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 12/01/2022.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare:
a) Oferta financiară,
b) Capacitatea economico-financiară a ofertanților,
c) Protecția mediului înconjurător,
d) Angajamente asumate de cumpărător (valoarea planificată a investiției),
e) Angajamente referitoare la personalul angajat asumate de cumpărător.

4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile:

  • Suprafață 43 mp – 2 oferte primite/2 oferte valabile.
  • Suprafață 44 mp – 2 oferte primite/2 oferte valabile.

5. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:

  • Suprafață 43 mp – Măcincă Camelia, Str. Energiei nr. 61, Săbăoani, jud. Neamț.
  • Suprafață 44 mp – Giurgică Iosif, Str. Stejarului nr. 111, Săbăoani, jud. Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, str. Bulevardul Decebal nr. 5, telefon: 0233210247, e-mail: [email protected].

7. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 10.02.2022.

8. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:18/02/2022.

Sari la conținut